(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Statistisk

In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Statistisk of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.

Oversettelser

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriStatistisk
KildespråkNorwegian
Målspråk
AEnglish
ANTALLCOUNT
ANTALL.HVISCOUNTIF
ANTALL.HVIS.SETTCOUNTIFS
ANTALLACOUNTA
AVVIK.KVADRERTDEVSQ
BEnglish
BETA.FORDELING.NBETA.DIST
BETA.INVBETA.INV
BINOM.FORDELING.NBINOM.DIST
BINOM.FORDELING.OMRÅDEBINOM.DIST.RANGE
BINOM.INVBINOM.INV
EEnglish
EKSP.FORDELING.NEXPON.DIST
FEnglish
F.FORDELINGF.DIST
F.FORDELING.HF.DIST.RT
F.INVF.INV
F.INV.HF.INV.RT
F.TESTF.TEST
FISHERFISHER
FISHERINVFISHERINV
FREKVENSFREQUENCY
GEnglish
GAMMAGAMMA
GAMMA.FORDELINGGAMMA.DIST
GAMMA.INVGAMMA.INV
GAMMALNGAMMALN
GAMMALN.PRESISGAMMALN.PRECISE
GAUSSGAUSS
GJENNOMSNITTAVERAGE
GJENNOMSNITT.GEOMETRISKGEOMEAN
GJENNOMSNITT.HARMONISKHARMEAN
GJENNOMSNITT.HVIS.SETTAVERAGEIFS
GJENNOMSNITTAAVERAGEA
GJENNOMSNITTHVISAVERAGEIF
GJENNOMSNITTSAVVIKAVEDEV
HEnglish
HYPGEOM.FORDELING.NHYPGEOM.DIST
KEnglish
KJIKVADRAT.FORDELINGCHISQ.DIST
KJIKVADRAT.FORDELING.HCHISQ.DIST.RT
KJIKVADRAT.INVCHISQ.INV
KJIKVADRAT.INV.HCHISQ.INV.RT
KJIKVADRAT.TESTCHISQ.TEST
KONFIDENS.NORMCONFIDENCE.NORM
KONFIDENS.TCONFIDENCE.T
KORRELASJONCORREL
KOVARIANS.PCOVARIANCE.P
KOVARIANS.SCOVARIANCE.S
KURTKURT
KURVELOGEST
KVARTIL.EKSQUARTILE.EXC
KVARTIL.INKQUARTILE.INC
LEnglish
LOGNORM.FORDELINGLOGNORM.DIST
LOGNORM.INVLOGNORM.INV
MEnglish
MAKS.HVIS.SETTMAXIFS
MAKSAMAXA
MEDIANMEDIAN
MINMIN
MIN.HVIS.SETTMINIFS
MINAMINA
MODUS.MULTMODE.MULT
MODUS.SNGLMODE.SNGL
NEnglish
N.MINSTSMALL
N.STØRSTLARGE
NEGBINOM.FORDELING.NNEGBINOM.DIST
NORM.FORDELINGNORM.DIST
NORM.INVNORM.INV
NORM.S.FORDELINGNORM.S.DIST
NORM.S.INVNORM.S.INV
NORMALISERSTANDARDIZE
PEnglish
PEARSONPEARSON
PERMUTASJONAPERMUTATIONA
PERMUTERPERMUT
PERSENTIL.EKSPERCENTILE.EXC
PERSENTIL.INKPERCENTILE.INC
PHIPHI
POISSON.FORDELINGPOISSON.DIST
PROGNOSE.ETSFORECAST.ETS
PROGNOSE.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
PROGNOSE.ETS.SESONGAVHENGIGHETFORECAST.ETS.SEASONALITY
PROGNOSE.ETS.STATFORECAST.ETS.STAT
PROGNOSE.LINEÆRFORECAST.LINEAR
PROSENTDEL.EKSPERCENTRANK.EXC
PROSENTDEL.INKPERCENTRANK.INC
REnglish
RANG.EKVRANK.EQ
RANG.GJSNRANK.AVG
RETTLINJELINEST
RKVADRATRSQ
SEnglish
SANNSYNLIGPROB
SKJEVFORDELINGSKEW
SKJEVFORDELING.PSKEW.P
SKJÆRINGSPUNKTINTERCEPT
STANDARDFEILSTEYX
STDAV.PSTDEV.P
STDAV.SSTDEV.S
STDAVVIKASTDEVA
STDAVVIKPASTDEVPA
STIGNINGSTALLSLOPE
STØRSTMAX
TEnglish
T.FORDELINGT.DIST
T.FORDELING.2TT.DIST.2T
T.FORDELING.HT.DIST.RT
T.INVT.INV
T.INV.2TT.INV.2T
T.TESTT.TEST
TELLBLANKECOUNTBLANK
TRENDTREND
TRIMMET.GJENNOMSNITTTRIMMEAN
VEnglish
VARIANS.PVAR.P
VARIANS.SVAR.S
VARIANSAVARA
VARIANSPAVARPA
VEKSTGROWTH
WEnglish
WEIBULL.DIST.NWEIBULL.DIST
ZEnglish
Z.TESTZ.TEST

Missing translation

This text has not been translated yet.