(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Alle

In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different. A detailed list of the translations for each function from Microsoft Excel 2010 and above can be found in the linked article.

Oversettelser

ProduktMicrosoft Excel (Office 365)
KategoriAlle
KildespråkNorwegian
Målspråk
AEnglish
ABSABS
ACOTACOT
ACOTHACOTH
ADRESSEADDRESS
AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCAMORLINC
AMORTPPMT
ANTALLCOUNT
ANTALL.ARKSHEETS
ANTALL.HVISCOUNTIF
ANTALL.HVIS.SETTCOUNTIFS
ANTALLACOUNTA
ÅEnglish
ÅRYEAR
AEnglish
ARABISKARABIC
ARBEIDSDAGWORKDAY
ARBEIDSDAG.INTLWORKDAY.INTL
ARCCOSACOS
ARCCOSHACOSH
ARCSINASIN
ARCSINHASINH
ARCTANATAN
ARCTAN2ATAN2
ARCTANHATANH
ÅEnglish
ÅRDELYEARFRAC
AEnglish
ARKSHEET
ÅEnglish
ÅRSAVSSYD
AEnglish
AVDRAGPMT
AVKASTYIELD
AVKAST.DISKONTERTYIELDDISC
AVKAST.FORFALLYIELDMAT
AVKORTTRUNC
AVRUNDROUND
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUMCEILING
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NEDFLOOR
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISKFLOOR.MATH
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESISFLOOR.PRECISE
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISKCEILING.MATH
AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESISCEILING.PRECISE
AVRUND.NEDROUNDDOWN
AVRUND.OPPROUNDUP
AVRUND.TIL.ODDETALLODD
AVRUND.TIL.PARTALLEVEN
AVVIK.KVADRERTDEVSQ
AVVIKFP.AVKASTNINGODDFYIELD
AVVIKFP.PRISODDFPRICE
AVVIKSP.AVKASTNINGODDLYIELD
AVVIKSP.PRISODDLPRICE
BEnglish
BAHTTEKSTBAHTTEXT
BESSELIBESSELI
BESSELJBESSELJ
BESSELKBESSELK
BESSELYBESSELY
BETA.FORDELINGBETADIST
BETA.FORDELING.NBETA.DIST
BETA.INVBETA.INV
BINOM.FORDELINGBINOMDIST
BINOM.FORDELING.NBINOM.DIST
BINOM.FORDELING.OMRÅDEBINOM.DIST.RANGE
BINOM.INVBINOM.INV
BINTILDESBIN2DEC
BINTILHEKSBIN2HEX
BINTILOKTBIN2OCT
BITEKSKLUSIVELLERBITXOR
BITELLERBITOR
BITHFORSKYVBITRSHIFT
BITOGBITAND
BITVFORSKYVBITLSHIFT
BRYTERSWITCH
BYTT.UTSUBSTITUTE
CEnglish
CELLECELL
COSCOS
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
CSCCSC
CSCHCSCH
DEnglish
DAGDAY
DAG.ETTEREDATE
DAGERDAYS
DAGER360DAYS360
DANTALLDCOUNT
DANTALLADCOUNTA
DATODATE
DATODIFFDATEDIF
DATOSTRENGDATESTRING
DATOVERDIDATEVALUE
DAVSKRDB
DBCSDBCS
DEGRAVSDDB
DELSUMSUBTOTAL
DELTADELTA
DELTEKSTMID
DELTEKSTBMIDB
DESIMALDECIMAL
DESTILBINDEC2BIN
DESTILHEKSDEC2HEX
DESTILOKTDEC2OCT
DGJENNOMSNITTDAVERAGE
DHENTDGET
DISKONTERTDISC
DMAKSDMAX
DMINDMIN
DOBBELFAKTFACTDOUBLE
DOLLARBRDOLLARFR
DOLLARDEDOLLARDE
DPRODUKTDPRODUCT
DSTDAVDSTDEV
DSTDAVPDSTDEVP
DSUMMERDSUM
DVARIANSDVAR
DVARIANSPDVARP
EEnglish
ECMA.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUMECMA.CEILING
EFFEKTIV.RENTEEFFECT
EKSAKTEXACT
EKSKLUSIVELLERXOR
EKSPEXP
EKSP.FORDELINGEXPONDIST
EKSP.FORDELING.NEXPON.DIST
ELLEROR
ER.AVDRAGISPMT
ERFISERR
ERFEILISERROR
ERFORMELISFORMULA
ERIKKETEKSTISNONTEXT
ERITISNA
ERLOGISKISLOGICAL
ERODDEISODD
ERPARTALLISEVEN
ERREFISREF
ERSTATTREPLACE
ERSTATTBREPLACEB
ERTALLISNUMBER
ERTEKSTISTEXT
ERTHAISIFFERISTHAIDIGIT
ERTOMISBLANK
FEnglish
F.FORDELINGF.DIST
F.FORDELING.HF.DIST.RT
F.INVF.INV
F.INV.HF.INV.RT
F.TESTF.TEST
FAKULTETFACT
FASTSATTFIXED
FEIL.TYPEERROR.TYPE
FEILFERF
FEILF.PRESISERF.PRECISE
FEILFKERFC
FEILFK.PRESISERFC.PRECISE
FFORDELINGFDIST
FFORDELING.INVERSFINV
FILTRERXMLFILTERXML
FINNFIND
FINN.KOLONNEHLOOKUP
FINN.RADVLOOKUP
FINNBFINDB
FISHERFISHER
FISHERINVFISHERINV
FORMELTEKSTFORMULATEXT
FORSKYVNINGOFFSET
FORTEGNSIGN
FREKVENSFREQUENCY
FTESTFTEST
FURIGANAPHONETIC
GEnglish
GAMMAGAMMA
GAMMA.FORDELINGGAMMA.DIST
GAMMA.INVGAMMA.INV
GAMMAFORDELINGGAMMADIST
GAMMAINVGAMMAINV
GAMMALNGAMMALN
GAMMALN.PRESISGAMMALN.PRECISE
GAUSSGAUSS
GJENNOMSNITTAVERAGE
GJENNOMSNITT.GEOMETRISKGEOMEAN
GJENNOMSNITT.HARMONISKHARMEAN
GJENNOMSNITT.HVIS.SETTAVERAGEIFS
GJENNOMSNITTAAVERAGEA
GJENNOMSNITTHVISAVERAGEIF
GJENNOMSNITTSAVVIKAVEDEV
GJENTAREPT
GRADERDEGREES
GRENSE.BINOMCRITBINOM
GRENSEVERDIGESTEP
GRUNNTALLBASE
HEnglish
HEKSTILBINHEX2BIN
HEKSTILDESHEX2DEC
HEKSTILOKTHEX2OCT
HELTALLINT
HENTPIVOTDATAGETPIVOTDATA
HVISIF
HVIS.ITIFNA
HVIS.SETTIFS
HVISFEILIFERROR
HYPERKOBLINGHYPERLINK
HYPGEOM.FORDELINGHYPGEOMDIST
HYPGEOM.FORDELING.NHYPGEOM.DIST
HØYRERIGHT
HØYREBRIGHTB
IEnglish
IDAGTODAY
IKKENOT
IMABSIMABS
IMAGINÆRIMAGINARY
IMARGUMENTIMARGUMENT
IMCOSIMCOS
IMCOSHIMCOSH
IMCOTIMCOT
IMCSCIMCSC
IMCSCHIMCSCH
IMDIVIMDIV
IMEKSPIMEXP
IMKONJUGERTIMCONJUGATE
IMLNIMLN
IMLOG10IMLOG10
IMLOG2IMLOG2
IMOPPHØYIMPOWER
IMPRODUKTIMPRODUCT
IMREELLIMREAL
IMROTIMSQRT
IMSECIMSEC
IMSECHIMSECH
IMSINIMSIN
IMSINHIMSINH
IMSUBIMSUB
IMSUMMERIMSUM
IMTANIMTAN
INDEKSINDEX
INDIREKTEINDIRECT
INFOINFO
INVERS.BETA.FORDELINGBETAINV
INVERS.KJI.FORDELINGCHIINV
IRIRR
ISO.AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUMISO.CEILING
ISOUKENRISOWEEKNUM
ITNA
KEnglish
KJED.SAMMENCONCAT
KJEDE.SAMMENCONCATENATE
KJI.FORDELINGCHIDIST
KJI.TESTCHITEST
KJIKVADRAT.FORDELINGCHISQ.DIST
KJIKVADRAT.FORDELING.HCHISQ.DIST.RT
KJIKVADRAT.INVCHISQ.INV
KJIKVADRAT.INV.HCHISQ.INV.RT
KJIKVADRAT.TESTCHISQ.TEST
KODECODE
KOLONNECOLUMN
KOLONNERCOLUMNS
KOMBINASJONCOMBIN
KOMBINASJONACOMBINA
KOMPLEKSCOMPLEX
KONFIDENSCONFIDENCE
KONFIDENS.NORMCONFIDENCE.NORM
KONFIDENS.TCONFIDENCE.T
KONVERTERCONVERT
KORRELASJONCORREL
KOVARIANSCOVAR
KOVARIANS.PCOVARIANCE.P
KOVARIANS.SCOVARIANCE.S
KUBEKPIMEDLEMCUBEKPIMEMBER
KUBEMEDLEMCUBEMEMBER
KUBEMEDLEMEGENSKAPCUBEMEMBERPROPERTY
KUBERANGERTMEDLEMCUBERANKEDMEMBER
KUBESETTCUBESET
KUBESETTANTALLCUBESETCOUNT
KUBEVERDICUBEVALUE
KURTKURT
KURVELOGEST
KVARTILQUARTILE
KVARTIL.EKSQUARTILE.EXC
KVARTIL.INKQUARTILE.INC
KVOTIENTQUOTIENT
LEnglish
LENGDELEN
LENGDEBLENB
LINAVSSLN
LNLN
LOGLOG
LOG10LOG10
LOGINVLOGINV
LOGNORM.FORDELINGLOGNORM.DIST
LOGNORM.INVLOGNORM.INV
LOGNORMFORDLOGNORMDIST
MEnglish
MAKS.HVIS.SETTMAXIFS
MAKSAMAXA
MÅNEDMONTH
MÅNEDSSLUTTEOMONTH
MDETERMMDETERM
MEDIANMEDIAN
MENGDEAGGREGATE
MENHETMUNIT
MFMLCM
MINMIN
MIN.HVIS.SETTMINIFS
MINAMINA
MINUTTMINUTE
MINVERSMINVERSE
MMULTMMULT
MODIRMIRR
MODUSMODE
MODUS.MULTMODE.MULT
MODUS.SNGLMODE.SNGL
MOTTATT.AVKASTRECEIVED
MRUNDMROUND
MULTINOMINELLMULTINOMIAL
MVARIGHETMDURATION
NEnglish
NN
N.MINSTSMALL
N.STØRSTLARGE
NOW
NÅVERDIPV
NEGBINOM.FORDELINGNEGBINOMDIST
NEGBINOM.FORDELING.NNEGBINOM.DIST
NETT.ARBEIDSDAGERNETWORKDAYS
NETT.ARBEIDSDAGER.INTLNETWORKDAYS.INTL
NETTJENESTEWEBSERVICE
NNVNPV
NOMINELLNOMINAL
NORM.FORDELINGNORM.DIST
NORM.INVNORM.INV
NORM.S.FORDELINGNORM.S.DIST
NORM.S.INVNORM.S.INV
NORMALFORDELINGNORMDIST
NORMALISERSTANDARDIZE
NORMINVNORMINV
NORMSFORDELINGNORMSDIST
NORMSINVNORMSINV
OEnglish
OBLIG.ANTALLCOUPNUM
OBLIG.DAG.FORRIGECOUPPCD
OBLIG.DAGERCOUPDAYS
OBLIG.DAGER.EFCOUPNCD
OBLIG.DAGER.FFCOUPDAYBS
OBLIG.DAGER.NFCOUPDAYSNC
OGAND
OKTTILBINOCT2BIN
OKTTILDESOCT2DEC
OKTTILHEKSOCT2HEX
OMRÅDERAREAS
OPPHØYD.IPOWER
PEnglish
PÅLØPT.FORFALLSRENTEACCRINTM
PÅLØPT.PERIODISK.RENTEACCRINT
PEARSONPEARSON
PERIODERNPER
PERMUTASJONAPERMUTATIONA
PERMUTERPERMUT
PERSENTILPERCENTILE
PERSENTIL.EKSPERCENTILE.EXC
PERSENTIL.INKPERCENTILE.INC
PHIPHI
PIPI
POISSONPOISSON
POISSON.FORDELINGPOISSON.DIST
PRISPRICE
PRIS.DISKONTERTPRICEDISC
PRIS.FORFALLPRICEMAT
PRODUKTPRODUCT
PROGNOSEFORECAST
PROGNOSE.ETSFORECAST.ETS
PROGNOSE.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
PROGNOSE.ETS.SESONGAVHENGIGHETFORECAST.ETS.SEASONALITY
PROGNOSE.ETS.STATFORECAST.ETS.STAT
PROGNOSE.LINEÆRFORECAST.LINEAR
PROSENTDELPERCENTRANK
PROSENTDEL.EKSPERCENTRANK.EXC
PROSENTDEL.INKPERCENTRANK.INC
PVARIGHETPDURATION
REnglish
RADROW
RADERROWS
RADIANERRADIANS
RANGRANK
RANG.EKVRANK.EQ
RANG.GJSNRANK.AVG
RAVDRAGIPMT
REALISERT.AVKASTNINGRRI
RENSKCLEAN
RENTERATE
RENTESATSINTRATE
RESTMOD
RETTLINJELINEST
RKVADRATRSQ
ROMERTALLROMAN
ROTSQRT
ROTPISQRTPI
RTDRTD
RUNDAVBAHTNEDOVERROUNDBAHTDOWN
RUNDAVBAHTOPPOVERROUNDBAHTUP
SEnglish
SAMLET.HOVEDSTOLCUMPRINC
SAMLET.RENTECUMIPMT
SAMMENLIGNEMATCH
SANNTRUE
SANNSYNLIGPROB
SECSEC
SECHSECH
SEKUNDSECOND
SFFGCD
SINSIN
SINHSINH
SKJEVFORDELINGSKEW
SKJEVFORDELING.PSKEW.P
SKJÆRINGSPUNKTINTERCEPT
SLÅ.OPPLOOKUP
SLUTTVERDIFV
SMÅLOWER
STANDARDFEILSTEYX
STDAVSTDEV
STDAV.PSTDEV.P
STDAV.SSTDEV.S
STDAVPSTDEVP
STDAVVIKASTDEVA
STDAVVIKPASTDEVPA
STIGENDEASC
STIGNINGSTALLSLOPE
STOR.FORBOKSTAVPROPER
STOREUPPER
STØRSTMAX
SUMMERSUM
SUMMER.HVIS.SETTSUMIFS
SUMMER.REKKESERIESSUM
SUMMERHVISSUMIF
SUMMERKVADRATSUMSQ
SUMMERPRODUKTSUMPRODUCT
SUMMERX2MY2SUMX2MY2
SUMMERX2PY2SUMX2PY2
SUMMERXMY2SUMXMY2
SVPLANFVSCHEDULE
SØKSEARCH
SØKBSEARCHB
TEnglish
TT
T.FORDELINGT.DIST
T.FORDELING.2TT.DIST.2T
T.FORDELING.HT.DIST.RT
T.INVT.INV
T.INV.2TT.INV.2T
T.TESTT.TEST
TALLSTRENGNUMBERSTRING
TALLVERDINUMBERVALUE
TANTAN
TANHTANH
TBILLAVKASTNINGTBILLYIELD
TBILLEKVTBILLEQ
TBILLPRISTBILLPRICE
TEGNKODECHAR
TEKSTTEXT
TEKST.KOMBINERTEXTJOIN
TELLBLANKECOUNTBLANK
TFORDELINGTDIST
THAIÅRTHAIYEAR
THAIMÅNEDTHAIMONTHOFYEAR
THAINUMLYDTHAINUMSOUND
THAINUMSTRENGTHAINUMSTRING
THAISIFFERTHAIDIGIT
THAISTRENGLENGDETHAISTRINGLENGTH
THAIUKEDAGTHAIDAYOFWEEK
TIDTIME
TIDSVERDITIMEVALUE
TILFELDIGRAND
TILFELDIGMELLOMRANDBETWEEN
TIMEHOUR
TINVTINV
TRANSPONERTRANSPOSE
TRENDTREND
TRIMMETRIM
TRIMMET.GJENNOMSNITTTRIMMEAN
TTESTTTEST
UEnglish
UKEDAGWEEKDAY
UKENRWEEKNUM
UNICODEUNICODE
UNICODETEGNUNICHAR
URL.KODEENCODEURL
USANNFALSE
USDOLLARUSDOLLAR
VEnglish
VALUTADOLLAR
VARIANSVAR
VARIANS.PVAR.P
VARIANS.SVAR.S
VARIANSAVARA
VARIANSPVARP
VARIANSPAVARPA
VARIGHETDURATION
VEKSTGROWTH
VELGCHOOSE
VENSTRELEFT
VENSTREBLEFTB
VERDIVALUE
VERDIAVSVDB
VERDITYPETYPE
WEnglish
WEIBULL.DIST.NWEIBULL.DIST
WEIBULL.FORDELINGWEIBULL
XEnglish
XIRXIRR
XNNVXNPV
ZEnglish
Z.TESTZ.TEST
ZTESTZTEST

Missing translation

This text has not been translated yet.